اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان ولی عصر، بزرگراه نیایش، روبروی بزرگراه کردستان، پردیس سینما گالری ملت، همکف شرق


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call