اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، نیاوران، سه راه یاسر، خیابان صادقی قمی، خیابان بوکان، خیابان مرجان، مجتمع البرز


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call