اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، خیام ۱۰ ، نبش زنبق ۳


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call