اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، رضاشهر، بلوار رضوی، رضوی ۱۹ ، روبروی پارک پردیسان


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call