اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، فلسطین ۲۴، نبش چهارراه دوم (انتهای قدس ۲۱)


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به
call