اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، بلوار فردوس شرقی، چهارراه مخابرات

language

grill17.com


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call