اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان جمهوری، خیابان میرزا کوچک خان، روبروی مدرسه فیروز بهرام


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call