اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، کارگر شمالی، روبروی پارک لاله


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call