اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، بازار بزرگ میرداماد، واحد ۲۴


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call