اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان همدان، همدان، خیابان مهدیه، نبش خیابان روحانی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call