اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان اصفهان، اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، بین خیابان جابر و خیابان عمار


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call