اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان فارس، شیراز، چهارراه زند، خیابان داریوش، توحید، کوچه اهلی، کوچه ۱


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call