اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، نیاوران، دار آباد، خیابان محبی، شماره ۲۴


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call