اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، میدان هفت تیر، خیابان لطفی، نرسیده به مشاهیر ، پلاک


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call