اطلاعات رستوران


location_on

رسالت شرق، خیابان کرمان جنوبی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call