اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call