اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان پیروزی، مابین خیابان سوم و چهارم نیرو هوایی


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call