اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان قزوین، قزوین، خیابان مجاهد


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call