اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان تهران، تهران، خیابان مفتح، کوچه بخشی موقر، شماره ۱۴


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call