اطلاعات رستوران


location_on

ایران، استان زنجان، آزادراه قزوین زنجان، خرم دره


local_atm رده قیمت

directions مسیر یابی
call