ایستگاه فضایی بین المللی را تا ۹ دی با چشم غیرمسلح در آسمان ایران ببینید

سیامک احدی
سیامک احدی شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۲۰
ایستگاه فضایی بین المللی را تا ۹ دی با چشم غیرمسلح در آسمان ایران ببینید

ناسا اعلام کرد که ایرانی‌ها امشب می‌توانند ایستگاه بین‌المللی فضایی را ساعت ۱۸:۰۷ با چشم غیرمسلح ببینند. همچنین طبق اعلام ناسا، ایستگاه فضایی بین‌المللی تا ۳۰ دسامبر در ساعات خاصی در آسمان قابل مشاهده است.

بنابر اعلام ناسا، ایرانی‌ها امشب می‌توانند ایستگاه بین‌المللی فضایی را ساعت ۱۸:۰۷ با چشم غیرمسلح ببینند. مسیر حرکتی ایستگاه فضایی بین‌المللی طی این چند روز به گونه‌ای است که می‌تواند با چشم غیرمسلح در آسمان چند کشور دیده شود.

امشب نیز ساعت ۱۸:۰۷ به وقت ایران، در صورتی که ابرها اجازه دهند، می‌توان این ایستگاه فضایی را در آسمان ایران مشاهده کرد. همچنین طبق جدول زیر می‌توانید ساعت دقیق مشاهده ایستگاه فضایی بین‌المللی را در آسمان ایران مشاهده کنید.

تاریخمدت زمان مشاهدهحداکثر ارتفاعمکان ظاهر شدن در آسمانمکان ناپدید شدن در آسمان

شنبه، ۱۶ دسامبر، ۱۸:۰۵

۶ دقیقه۷۰ درجه۱۰ درجه بالای خط افق - شمال غربی۱۰ درجه بالای خط افق - جنوب شرقی

یکشنبه، ۱۷ دسامبر، ۱۷:۱۴

۵ دقیقه۵۲ درجه۱۶ درجه بالای خط افق - شمال غربی

۱۱ درجه بالای خط افق - شرقِ جنوب‌شرقی

یکشنبه، ۱۷ دسامبر، ۱۸:۵۳

۱ دقیقه۱۱ درجه۱۱ درجه بالای خط افق - جنوب غربی

۱۰ درجه بالای خط افق - جنوبِ جنوب‌غربی

دوشنبه ۱۸ دسامبر، ۱۸:۰۰

۲ دقیقه۲۳ درجه۲۳ درجه بالای خط افق - جنوب غربی

۱۱ درجه بالای خط افق - جنوب

سه‌شنبه، ۲۶ دسامبر، ۶:۰۶

۶ دقیقه۲۹ درجه۱۰ درجه بالای خط افق - جنوبِ جنوب غربی

۱۰ درجه بالای خط افق - شرقِ شمال‌شرقی

چهارشنبه، ۲۷ دسامبر ، ۰۵:۱۵

۱ دقیقه۱۴ درجه۱۰ درجه بالای خط افق - جنوبِ جنوب‌شرقی

۱۴ درجه بالای خط افق - جنوب‌شرقی

چهارشنبه، ۲۷ دسامبر، ۰۶:۵۰

۱ دقیقه۱۵ درجه۱۰ درجه بالای خط افق - غربِ جنوب‌غربی

۱۵ درجه بالای خط افق - غربِ جنوب‌غربی

پنج‌شنبه، ۲۸ دسامبر، ۰۵:۵۷

۶ دقیقه۸۸ درجه۱۰ درجه بالای خط افق - جنوب غربی۱۰ درجه بالای خط افق - شمال‌شرقی
جمعه، ۲۹ دسامبر، ۰۵:۰۹۲ دقیقه۳۴ درجه۳۴ درجه بالای خط افق - شرقِ جنوب‌شرقی۱۰ درجه بالای خط افق - شرقِ شمال‌شرقی
جمعه، ۲۹ دسامبر، ۰۶:۴۲۵ دقیقه۲۰ درجه۱۰ درجه بالای خط افق - غرب۱۱ درجه بالای خط افق - شمالِ شمال‌شرقی
شنبه، ۳۰ دسامبر، ۰۵:۵۲۳ دقیقه۳۴ درجه۳۴ درجه بالای خط افق - شمال غربی۱۰ درجه بالای خط افق - شمالِ شمال‌شرقی

مطالب مرتبط:

دیدگاه