تایید پرونده های کمانچه و چوگان برای ثبت جهانی

سیامک احدی
سیامک احدی پنجشنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۱۹
تایید پرونده های کمانچه و چوگان برای ثبت جهانی

پرونده ثبت جهانی بازی چوگان و هنر کمانچه توسط هیئت ارزیابی یونسکو پذیرفته شد.

«محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور گفت:

پرونده‌های بازی چوگان (بازی سوار بر اسب همراه با روایت‌گری و موسیقی) و کمانچه (هنر ساختن و نواختن کمانچه) توسط ارزیابان یونسکو قبول شده و قرار است که در کمیته میراث فرهنگی یونسکو به ثبت برسد.

طالبیان افزود:

دوازدهمین کمیته میراث ناملموس یونسکو از چهارم تا نهم دسامبر در کره جنوبی برگزار می‌شود و در آن پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد ممکن است برخی از پرونده‌ها توسط ارزیابان رد شود یا در این کمیته به ثبت جهانی برسند تا این زمان این پرونده‌ها مورد قبول هیئت ارزیابی قرار گرفته است اما ممکن است هرکدام از آن‌ها در این کمیته به هر دلیلی رد شوند یا برعکس آن اتفاق بیفتد، ممکن است پرونده‌ای توسط هیئت ارزیابی رد شده باشد ولی در این کمیته پس از دفاع مورد قبول و ثبت جهانی قرار گیرد، مانند پرونده آیین عزاداری در مشهد اردهال که پس از دفاع ثبت جهانی شد.

وی در پایان گفت که این پرونده‌ها اکنون از مرحله ارزیابی یونسکو عبور کرده است تا اینکه در ماه دسامبر ثبت شوند.

مطالب مرتبط:

منبع مهرنیوز

دیدگاه