راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

سعیده خلیلی‌صفا
سعیده خلیلی‌صفا دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

کشورهای آسیایی از جمله جمهوری آذربایجان به دلیل‌های متعددی مانند بعد مسافت و... از مقصدهای مورد علاقه دانشجویان خارجی برای ادامه تحصیل محسوب می‌شوند.

جمهوری آذربایجان بزرگ‌ترین کشور قفقاز محسوب می‌شودو در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در کنار دریای خزر قرار دارد. باکو پایتخت جمهوری آذربایجان است که بزرگترین شهر و بزرگترین بندر این کشور نیز محسوب می‌شود. باکو پس از آمستردام دومین پایتخت جهان است که که پایین‌تر از سطح دریا قرار دارد. علاوه بر این، پایتخت آذربایجان یکی از نفت‌خیزترین مناطق جهان نیز محسوب می‌شود.

کشور جمهوری آذربایجان به علت پیشرفت‌‌هایی که در زمینه‌های علمی و صنعتی داشته است، محل مناسبی را برای ادامه تحصیل دانشجویان و دانش‌پژوهان کشورهای آسیایی و در حال توسعه ایجاد کرده است. البته دانشگاه‌های آذربایجان در مقایسه با دیگر کشورهای آسیایی در سطح علمی متوسطی در دنیا قرار دارند. البته وجوه مشترک مذهبی، فرهنگی، آب و هوایی و... باعث شده است تا تعدادی از علاقه‌‌مندان به تحصیل در خارج به‌ویژه در رشته موسیقی، جمهوری آذربایجان را به‌عنوان مقصد خود انتخاب کنند. 

چگونگی نظام آموزشی و مدت هر مقطع تحصیلی

تحصيلات‌ پيش‌ از دانشگاه‌

راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

دوره آموزش ابتدايی در كشور آذربایجان ۹ سال به طول می‌انجامد. دانش‌آموزان سپس می‌توانند در دبيرستان‌های متوسطه به مدت دو سال تحصيلات خود را ادامه دهند و ديپلم دبيرستان دريافت نمايند یا در مدارس فنی به مدت سه سال ادامه تحصیل داده و دیپلم فنی دریافت اخذ کنند.

تحصيلات‌ دانشگاه

راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

آموزش عالی در كشور آذربایجان توسط مؤسسات آموزش عالی شامل دانشگاه‌ها و انستیتوها ارائه می‌شود. آموزش عالی در كشور آذربایجان تحت نظارت وزارت آموزش این کشور است. در كشور آذربایجان سه سطح آموزش عالی وجود دارد:

  • دوره كارشناسی و ديپلم تخصصی؛
  • دوره كارشناسی ارشد؛
  • دوره نامزد علوم برابر با دوره (Ph.D)

دوره‌های تحصيلی

  • (Bachelor (Bakalavr: شامل چهار سال تحصيل در مؤسسات آموزش عالی.
  • Specialist Diploma: شامل حداقل پنج سال تحصيل پيوسته پس از ديپلم دبيرستان است. این مدرك نشان‌دهنده يک تخصص حرفه‌ای است و دارندگان اين مدرک مجاز به فعاليت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصيل در دوره دكتری هستند.
  • (Magistr (Master: شامل دو سال تحصيل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پايان‌نامه و گذراندن امتحانات نهايی است.
  • (Candidate of Science (Kandidat Nauk: شامل حداقل سه سال تحصيل با داشتن Specialist Diploma یا (Master (Magistr است. دانشجويان در اين دوره با روش‌های مختلف تحقيق و آموزش آشنا می‌شوند و در برخی دروس رشته مربوط امتحان می‌دهند. پس از تهيه رساله دكتری و دفاع از آن، مدرک Kandidat Nauk به دانش‌آموختگان ارائه می‌شود.

راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

نحوه‌ ارزشيابی مدارک تحصيلی با تاریخ شروع به تحصیل قبل از ۲۰۱۲/۰۲/۰۱

۱. مدارک Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های معرفی شده، با حداقل چهار سال‌ تحصيل‌ حضوری و تمام وقت به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش‌دانشگاهی، پس‌ از بررسی علمی كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبی است؛ همچنين، پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصيل در كشور خارجی (شامل قابليت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصيل و یا زبان رسمی كشور محل تحصيل)، در صورت‌ موفقيت‌ «كارشناسی» ارزشيابی می‌شوند.

۲. مدارک Magister/Specialist Diploma صادره‌ از دانشگاه‌های معرفی شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های تحصيلی قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای دروس‌ دانشگاهی، به ترتیب با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصيل‌ حضوری و تمام وقت و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است؛ همچنين، پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصيل در كشور خارجی (شامل قابليت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان پايان‌نامه یا زبان رسمی كشور محل تحصيل)، در صورت موفقیت «كارشناسی ارشد» ارزشيابی می‌شوند.

در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister یا (Specialist Diploma) از دانشگاه‌های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع به‌طور مستقل الزامی است. در مورد مدارک كارشناسی ارشد پيوسته نيز اخذ آزمون از هر دو مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد الزامی است. همچنين، چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای كتبی، خواستار ارزشيابی مدرک Magister یا (Specialist Diploma) خود به ماخذ «کارشناسی» باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنين حالتی، متقاضی نمی‌تواند بعدا تقاضايی برای بررسی مدارک خود در سطح كارشناسی ارشد ارائه کند.

۳. مدارک (Kandidat Nauk (Ph.D كه شروع تحصيل دوره مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر ۲۰۰۸ باشد، مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشريه‌های معتبر علمی-پژوهشی، منتشره در كشورهای غير از كشورهاي مستقل مشترک‌المنافع و آسيای ميانه (كه حداقل يكی از آن‌ها دارای نمايه (Index) بين‌المللی باشد) و همچنين، پس از احراز تسلط متقاضی ارزشيابی مدارک تحصيلی خارجی به زبان تحصيل در كشور خارجی (شامل قابليت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمی كشور محل تحصيل)، با رعايت ساير ضوابط و مقررات عمومی قابل بررسی و ارزشيابی است. ضمنا رساله دكتری بايد توسط شخص متقاضی (نه از طريق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

نحوه‌ ارزشيابی مدارک تحصيلی با تاریخ شروع به تحصیل از ۲۰۱۲/۰۲/۰۱ به بعد

۱. مدارک Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های معرفی شده، با حداقل چهار سال‌ تحصيل حضوری و تمام وقت‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ ديپلم‌ ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش‌دانشگاهی با معدل کتبی حداقل ۱۴ در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا ۶ ماه پس از شروع به تحصیل، پس‌ از بررسی علمی كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبی است (در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات عمومی، «كارشناسی» ارزشيابی می‌شوند.

۲. مدارک Magister صادره‌ از دانشگاه‌های معرفی شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های تحصيلی قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای دروس‌ دانشگاهی، با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل ۱۵ در رشته مرتبط با گروه آموزشی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا ۶ ماه پس از شروع به تحصیل، پس‌ از بررسی علمی كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبی است (در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی)، «كارشناسی ارشد» ارزشيابی می‌شوند.

۳. مدارک (Kandidat Nauk (Ph.D با حداقل سه سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل ۱۶، یکسان بودن رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش، ارائه گواهی قبولی آزمون زبان کشور محل تحصیل حداکثر تا ۶ ماه پس از شروع به تحصیل، مشروط به انتشار حداقل دو مقاله كامل (Full Paper) در نشريات معتبر علمی ‌پژوهشی، منتشره در كشورهای غير از كشورهای مستقل مشترک‌المنافع و آسيای ميانه كه حداقل يكی از آن‌ها دارای نمايه (Index) بين‌المللی باشد، با رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشيابی است. ضمنا رساله دكتری بايد توسط شخص متقاضی (نه از طريق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

زبان مراکز آموزشی و دانشگاهی

تحصیل در برخی از دانشگاه‌های جمهوری آذربایجان، به زبان آذری یا روسی است. البته به دلیل تعداد زیاد دانشجویان بین‌المللی برخی از دروس نیز به زبان انگلیسی ارائه می‌شوند و برای دانشجویان خارجی جای نگرانی نیست، زیرا دانشگاه‌های آذربایجان دوره‌های آموزشی هر سه زبان روسی، انگلیسی و آذری را برای دانشجویان بین‌المللی برگزار می‌کنند. در مجموع، هر دانشجو مختار است که با توجه به سليقه، علاقه و توانايی خود، به يکی از زبان‌های انگليسی، روسی و يا آذری به دلخواه ادامه تحصيل دهد.

میانگین هزینه تحصیل در آذربایجان

دانشگاه‌های آذربایجان نسبت به دانشگاه‌های سایر کشورها از شهریه کمتری برخوردار هستند؛ برای مثال، دانشجویان باید ۱۸۰۰ دلار برای دوره کارشناسی، ۲۰۰۰ دلار برای دوره کارشناسی ارشد و ۳۰۰۰ دلار برای دوره دکتری به‌صورت سالانه پرداخت کنند. نکته قابل توجه اینکه میزان شهریه با توجه به نوع رشته و دانشگاه انتخابی متفاوت است. همچنین، بسیاری از دانشگاه دوره یک‌ساله آمادگی برای دانشجویان خارجی برگزار می‌کنند که شهریه این دوره نیز در حدود ۲۵۰ تا ۸۰۰ دلار است.

راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

میانگین هزینه زندگی در آذربایجان

به‌طور کلی متوسط هزینه ی زندگی در آذربایجان، حدود ۱۰۰۰ منات است. هزینه اجاره یک آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر باکو، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ منات است. البته برای ادامه تحصیل دانشجویان بین‌المللی در کشور آذربایجان در هر مقطع تحصیلی خوابگاه به اندازه کافی نیز وجود دارد که هزینه آن برای هر ماه کمتر از ۲۰۰ دلار است.

محدودیت سنی برای تحصیل در آذربایجان

محدودیت سنی خاصی برای پذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه‌های آذربایجان وجود ندارد.

برترین دانشگاه‌های جمهوری آذربایجان 

نام دانشگاهمقطع تحصیلی مورد تائید وزارت علومرنکینگ جهانی بر اساس وب‌سایت top universities
Baku Engineering University۷۰۱+
Baku State Universityكليه مقاطع تحصيلی۸۰۱-۱۰۰۰
Azerbaijan University of Architecture and Constructionكليه مقاطع تحصيلی-
Azerbaijan National Academy of Scienceصرفا در مقطع دكتری-
Azerbaijan State Oil Academyكليه مقاطع تحصيلی-
Baku Music Academyصرفا تا سطح کارشناسی ارشد-
Azerbaijan State Academy of Fine Artصرفا تا سطح کارشناسی ارشد در رشته‌های وابسته به هنر و نقاشی-
Azerbaijan National Conservatoireصرفا تا سطح کارشناسی ارشد-
Azerbaijan Technical Universityصرفا تا سطح كارشناسی-
Nakhchivan State Universityصرفا تا سطح كارشناسی-
Khazar Universityصرفا تا مقطع كارشناسی در دانشكده‌های اقتصاد و مديريت، معماری، مهندسی و علوم كاربردی، حقوق، هنر، علوم انسانی و علوم اجتماعی۷۰۱-۷۵۰

بورسیه تحصیلی دانشگاه‌های آذربایجان

دانشجویانی که علاقه‌مند به تحصیل در آذربایجان هستند، می‌توانند برای دریافت بورس تحصیلی در آذربایجان اقدام کنند. بورس تحصیلی در آذربایجان به دو دسته کلی تقسیم می‌شود؛

  • دسته اول دانشجویانی هستند که از ابتدای تحصیل در آذربایجان بورس تحصیلی دریافت می‌کنند. مقاطع تحصیلی و رشته‌هایی که بورس تحصیلی شامل آن‌ها می‌شود، متفاوت است و همه رشته‌ها و مقاطع تحصیلی در آذربایجان شامل دریافت بورس نمی‌شوند.
  • دسته دوم شامل دانشجویانی است که بورس تحصیلی را از ابتدا دریافت نمی‌کنند، بلکه حداقل دو ترم از تحصیلات خود را در آذربایجان سپری می‌کنند و چنانچه نمرات درسی عالی داشته باشند، می‌توانند برای دریافت بورس تحصیلی اقدام کنند.

برای اینکه دانشجو بتواند در سال‌های بعد نیز بورس تحصیلی دریافت کند باید در تمام مدت طول تحصیل نمرات خوبی کسب کند و معدل خود را بالا نگه دارد. امکان دریافت بورس تحصیلی در آذربایجان برای دانشجویان خارجی در همه مقاطع تحصیلی امکان‌پذیر است و متقاضیان تحصیل در آذربایجان می‌توانند برای دریافت بورسیه تحصیلی اقدام کنند. 

تعطیلات پایان سال تحصیلی

طبق دستور وزارت تحصیل جمهوری آذربایجان سال تحصیلی در قالب دو ترم تحصیلی (مشابه تقویم تحصیلی دانشگاه‌های ایران) برگزار می‌شود.

راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

آب و هوای آذربایجان

از لحاظ آب و هوایی، جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. به‌طوری که از ۱۱ ناحیه آب و هوایی ۹ گونه ناحیه در آذربایجان وجود دارد. درجه هوای متوسط در مناطق جلگه‌ای شمال و شرق کشور تا ۶ سانتی‌گراد در زمستان و ۳۶ درجه سانتی‌گراد در تابستان می‌رسد، در حالی‌که در مناطق کوهستانی غربی زمستان‌ها تا ۹- در زمستان و ۱۲ درجه سانتی‌گراد در تابستان می‌رسد. پایین‌ترین دمای مطلق در اردوباد به میزان ۳۳- درجه سانتی‌گراد و بالاترین دمای مطلق در جلفا به میزان ۴۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شده‌ است.

به‌طور کلی شمال و شرق کشور دارای آب و هوای نسبتا خشک و کوهستانی است، در حالی‌که منطقه جنوب شرقی آب و هوای مرطوب و ملایم‌تری دارد. مناطق غربی و شمالی و جنوبی شامل قره باغ و شمال شرقی جمهوری خودمختار نخجوان، دامنه کوه‌های قفقاز و ناحیه لنکران-آستارا و کوه‌های تالش بسیار مرطوب هستند.

راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان

کار و ویزای دانشجویی در آذربایجان

دانشجویان خارجی باید در سفارت آذربایجان در کشور خود برای ویزا درخواست دهند. مدارک مورد نیاز برای ویزای آذربایجان دعوت‌نامه از طرف موسسه آموزشی، ضمانت مالی پرداخت شهریه و هزینه اقامت، یک قطعه عکس، گذرنامه دارای اعتبار، تکمیل فرم درخواست ویزا و پرداخت هزینه صدور ویزا است. 

ویزای تحصیلی دانشجویان خارجی در آذربایجان شامل کل دوره آموزشی (دوره کارشناسی چهار سال، دوره کارشناسی ارشد دو سال و دوره دکتری سه سال) می‌شود. ویزای تحصیلی باید برای هر سال تحصیلی تجدید شود و دانشجو باید هر بار که به کشور خود می‌رود، به سفارت اطلاع دهد.

شرایط کار دانشجویی

آذربایجان از شرایط اقتصادی نسبتا مناسبی برخوردار است و بازار کار مناسبی را برای دانشجویان فراهم نموده است تا دانشجویان شانس کار در حین تحصیل به‌صورت پاره وقت داشته باشند.

مطالب مرتبط:

دیدگاه