استان قم

راهنمای سفر

تیمچه بازار قم با بزرگترین سقف ضربی در ایران

قم با توجه به اینکه شهری است با جاذبه‌های مذهبی ولی دارای جاذبه‌های گردشگری نیز می‌باشد که ما را به سوی تحقیق و آشنایی با این بناها سوق داده‌است. قم در شاهراه ارتباطی حمل و نقل ایران واقع شده است . از یک سو رابط بین استان‌های صنعتی ایران با تهران بوده و از سویی دیگر رابط استان‌ها و شهرهای جنوبی ایران با استان‌ها و شهرهای شمالی است. این ویژگی تنها ویژگی زمان حال نبوده  بلکه  در گذشته نیز قم به دلیل قرار گرفتن در مسیر راه ابریشم دارای اهمیت ارتباطی بوده است که به بحث ما در این تیمچه بزرگ مرتبط است. پس با کجارو همراه باشید تا به یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد تجاری - فرهنگی و معماری قم بپردازیم

مسافران پرسش‌های خود را مطرح کرده‌اند و دیگر کاربران ما به آن‌ها پاسخ داده‌اند.

  • کاراکتر باقی مانده
  • delete
    طرح پرسش