جاذبه گردشگری ساختمان رودولفینوم

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Alsovo Nabrezi, 12, Prague 11000, Czech Republic

mail

info@czechphilharmonic.cz


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی