اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان تهران، تهران، میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، خیابان شریعتمدار رفیع

mail

musnegarestan@ut.ac.ir


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی
راهنمای سفر به