جاذبه گردشگری گرمابه حاج ابراهیم

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، زنجان، زنجان، بازار زنجان، کوچه سقالر


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت

directions مسیر یابی