جاذبه گردشگری منطقه شکار ممنوع کمرسرخ

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

ایران، استان خراسان جنوبی، شمال سرایان


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی