جاذبه گردشگری مرکز علمی یونیورسوم

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Sodra Vagen 50 | Box 14365, Gothenburg 400 20, Sweden

mail

info@universeum.se


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی