جاذبه گردشگری پارک هیبیا

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

1-6 Hibiiya-koen, Hibiyakoen, Chuo 100-0012, Tokyo Prefecture


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی