جاذبه گردشگری منطقه کوهستانی شامبری

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

فرانسه، ناحیه اوورنی-رون-آلپ، شامبری


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت

directions مسیر یابی