جاذبه گردشگری مرکز داستان گویی اسکاتلندی

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

43-45 High St, Edinburgh EH1 1SR, UK

mail

reception@scottishstorytellingcentre.com


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت

directions مسیر یابی