جاذبه گردشگری بازار ماهی تسوکیجی

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

4-14-2 Tsukiji, Chuo 104-0045, Tokyo Prefecture


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت