جاذبه گردشگری پارک ملی ساکسون سوئیس

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

01814, Saxony, Germany

mail

poststelle.sbs-nationalparkverwaltung@smul.sachsen.de


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۳ تا ۴ ساعت