جاذبه گردشگری غار رید فلوت

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

0773-2695075, Guilin 541001, China


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت