جاذبه گردشگری گالری مستروویچ

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Mletachka Ulica 8, Zagreb 10000, Croatia

mail

mim@mestrovic.hr

language

mestrovic.hr


access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۲ تا ۳ ساعت