جاذبه گردشگری خیابان کویینز کوای (خیابان اسکله کویینز)

اطلاعات جاذبه گردشگری


location_on

Toronto, ON, Canada


local_atm

بازدید از این جاذبه گردشگری رایگان است

access_time

مدت زمان بازدید از این جاذبه: بین ۱ تا ۲ ساعت