کشت موفق محصول در خاک شبیه‌ سازی شده ماه و مریخ

صدیقه شجاعی
چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
کشت موفق محصول در خاک شبیه‌ سازی شده ماه و مریخ

پژوهشی در یکی از دانشگاه‌های هلند انجام شد که نشان می‌دهد امکان کشت محصول در خاک شبیه‌سازی‌شده‌ی ماه و مریخ وجود دارد.

پژوهشگران دانشگاه و مرکز پژوهشی واخِنینگِن کشور هلند موفق به تولید محصولات غذایی در خاک شبیه‌سازی‌شده‌ی ماه و مریخ شده‌اند که توسط ناسا تهیه شده است. آن‌ها معتقدند که نه‌تنها امکان پرورش غذا در کره‌ی ماه و مریخ برای تغذیه‌ی ساکنان آتی آن وجود دارد، بلکه می‌توان از محصولاتی که در آنجا رشد می‌کنند نیز بذرهای قابل‌رویش به دست آورد.

ویگر واملینک (Wieger Wamelink) و همکارانش در این دانشگاه، ۱۰ نوع محصول مختلف را کشت کردند که عبارتند از: شاهی، منداب، گوجه فرنگی، تربچه، چاودار، کینوآ، اسفناج، تره، نخود فرنگی و تره ‌فرنگی. پژوهشگران ویژگی‌های سنگ‌پوشه‌های (Regolith) ماه و مریخ را شبیه‌سازی و از خاک طبیعی (خاک گلدانی که به کره‌ی زمین تعلق دارد) به‌عنوان نمونه‌ی کنترل استفاده کردند.

از ۱۰ گیاهی که پژوهشگران در سینی‌ها کاشتند، ۹ گیاه به خوبی رشد کرده و بخش‌های خوردنی آن برداشت شدند؛ فقط اسفناج یک استثنا بود. تولید زیست‌توده‌ در خاک شبیه‌سازی‌شده‌ی مریخ به خاک زمین شباهت داشت؛ اما تولید زیست‌توده روی خاک شبیه‌سازی‌شده‌ی ماه به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از خاک زمین بود. آزمایش بذرهای تولیدشده‌ی سه گیاه تربچه، چاودار و شاهی از نظر جوانه‌زنی موفقیت‌آمیز بود.

کشت محصول در خاک شبیه‌ سازی شده ماه و مریخ

مقاله‌ی ویگر واملینک و همکارانش تحت عنوان «رشد محصول و رویش‌پذیری بذرها روی خاک شبیه‌سازی‌شده‌ی ماه و مریخ» در ژورنال کشاورزی آزاد (Open Agriculture) منتشر شده است. ویگر واملینک می‌گوید:

وقتی دیدیم که برای اولین بار، گوجه فرنگی‌ها روی خاک شبیه‌سازی‌شده‌ی ماه به رنگ قرمز تبدیل شدند، از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجیدیم. این بدان معنا است که قدم بعدی به‌سوی اکوسیستم کشاورزی پایدار در محیطی محصور برداشته شده است.

منبع sciencedaily

دیدگاه