ثبت خانه پدری فروغ فرخزاد در فهرست آثار ملی

ثبت خانه پدری فروغ فرخزاد در فهرست آثار ملی

فرناز رهبران رنجبر
| سه شنبه, ۳ مهر ۹۷ ساعت ۲۱:۰۰

خانه پدری فروغ فرخ‌زاد در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

خانه پدری فروغ فرخ‌زاد، شاعر معاصر ایرانی، با شماره سند ۳۲۱۰۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. با ثبت ملی این خانه تاریخی، از تخریب آن جلوگیری به‌عمل می‌آید.

تاکنون به همت سازمان میراث فرهنگی، خانه‌های تعدادی از هنرمندان، شاعران، علما و مفاخر ادبی و ملی به منظور صیانت هرچه بهتر از این آثار، ثبت ملی شده است.

بسیاری از آثار فروغ فرخ‌زاد در این خانه ایجاد شده و این خانه علاوه بر تاریخی بودن، دارای شئون ادبی و ملی است.

علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت:

این سازمان برای ثبت ملی و صیانت از آثار مربوط به مفاخر ادبی اهتمام دارد و رویکرد سازمان صیانت هرچه بهتر از آثار مربوط به مفاخر ادبی است.

دیدگاه  

    تبلیغات