ساماندهی گذرهای منتهی به آسبادهای خواف

فرناز رهبران رنجبر
شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۵
ساماندهی گذرهای منتهی به آسبادهای خواف

بنا به گفته مدیر پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان گذرهای دسترسی به آسبادهای خواف سامان‌دهی می‌شود.

محمد رکنی مدیر پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، امروز شنبه ۲۷ مرداد با اشاره به هم‌اندیشی با شهردار و اعضای شورای شهر خواف گفت:

همکاری شهرداری خواف با پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان مورد تاکید قرار گرفت.

از جمله توافقات انجام شده با شهرداری و شورای شهر عبارتند از: معرفی آسبادهای خواف و نصب تابلوهای معرفی و راهنما در سطح شهر، مشارکت در مستندسازی مالکان آسبادهای شهر خواف و کمک به ساماندهی گذرهای دسترسی و ارتقاء رفاه و آسایش ساکنین محله و جلوگیری از تغییر کاربری در محدوده آسبادها و حفظ باغات.

وجود آسبادها در کنار بناهایی تاریخی می‌تواند به‌عنوان یک محور گردشگری در شهر خواف مطرح شود

در توسعه گردشگری این شهر بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های بالقوه چون خانه قریشی، خانه شیرخانی و بقایای ارگ قلیچ خانی و تبدیل این آثار تاریخی به مقصد گردشگری تاثیر زیادی خواهد داشت.

عبدالرحمان خجسته شهردار خواف نیز در این خصوص گفت:

اولویت اجرایی شهرداری نگهداری وحفاظت از آثار تاریخی شهر به‌خصوص بافت تاریخی است. همکاری شهرداری با میراث فرهنگی باعث رونق گردشگری و ماندگاری بیشتر مسافر در شهر خواف خواهد شد.

برچسب‌ها تاریخی

دیدگاه