انتشار «منشور آیکوم برای اخلاق موزه ها»

فرناز رهبران رنجبر
شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۵
انتشار «منشور آیکوم برای اخلاق موزه ها»

«منشور آیکوم برای اخلاق موزه‌ها» توسط شورای بین‌المللی موزه‌ها آماده شده است.

«منشور آیکوم برای اخلاق موزه‌ها» بیانیه اخلاق برای موزه‌هاست که در مصوب‌های آیکوم (شورای بین‌المللی موزه‌ها) درباره آن صحبت شده است.

این منشور برای نخستین بار به سه زبان رسمی این سازمان یعنی انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی منتشر شده و ترجمه فارسی آن به وسیله بهاره کمالی سروستانی توسط کمیته ملی موزه‌های ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشنامه فارس چاپ شده است.

در معرفی این کتاب چنین آمده است:

منشور آیکوم حداقل استاندارد را برای موزه‌ها به دست می‌دهد. این استانداردها در قالب یک‌سری اصول در این مجموعه تدوین شده است. بر اساس این اصول، موزه‌ها مسئول میراث طبیعی و فرهنگی ملموس و ناملموس‌اند. موزه‌ها وظیفه دارند مجموعه‌های خود را به دست آورند، از آن‌ها نگهداری کنند و آن‌ها را گسترش دهند و از این رهگذر نقش خود را در حراست از میراث طبیعی، فرهنگی و علمی ایفا کنند. مجموعه‌های موجود در موزه‌ها بازتاب میراث فرهنگی و طبیعی جوامعی هستند که آن مجموعه‌ها از آن‌ها نشأت گرفته‌اند و می‌توانند موجب پیوندهای محکم با هویت ملی، هویت محلی، هویت قومی، هویت دینی و هویت سیاسی شوند.

توسعه نقش آموزشی و فرهنگی موزه‌ها از مهم‌ترین وظایف موزه‌ها است، جذب مخاطبان بیشتر از جامعه، محل یا گروهی که به آن خدمت می‌کنند نیز از دیگر وظایف موزه‌ها به شمار می‌رود.

منبع ایسنا
برچسب‌ها موزه کتاب

دیدگاه  

    تبلیغات