دبی میزبان بیش از ۷ میلیون مسافر در ماه فوریه بود

بهاره غنچه
سه شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۵
دبی میزبان بیش از ۷ میلیون مسافر در ماه فوریه بود

آمار تعداد پروازها و مسافران دوماه اول سال جاری فرودگاه بین‌المللی دبی منتشر شد. این آمار نشان‌دهنده کاهش تعداد ترافیک و پروازهای این فرودگاه است.

براساس گزارشات پروزاهای ماهانه فرودگاه بین‌المللی دبی، حدود ۷ میلیون مسافر در ماه فوریه از این فرودگاه سفر داشته‌اند.

بیشترین ترافیک ماهانه سال جاری در فوریه با تعداد مسافر ۶ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۵۴۷ نفر (۶,۹۲۸,۵۴۷) ثبت شده است. سال گذشته در همین ماه تعداد مسافران ۶ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۱۵۷ نفر (۶,۹۴۸,۱۵۷) ثبت شده بود و مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد از ترافیک ماهانه فوریه این فرودگاه کاسته شده است.

همچنین آمار ترافیک دوماه اول سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته ۲۰۱۷ کاهش ۶ درصدی مسافران را نشان می‌دهد. تعداد مسافران دوماه اول سال جاری ۱۴ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۶۹۳ نفر (۱۴,۸۸۸,۶۹۳) و تعداد مسافران دوماه اول سال گذشته ۱۴ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۱۶۵ نفر (۱۴,۹۸۵,۱۶۵) بوده است.

بیشترین درصد رشد مسافران برای کشورهای اروپای شرقی، آمریکای جنوبی و کشورهای مستقل مشترک المنافع ثبت شده است. اروپای شرقی با نرخ ۱۷.۶ درصدی در رشد مسافران نسبت به سایر کشورها پیشتاز بوده است و به ترتیب نرخ رشد آمریکای جنوبی و کشورهای مستقل مشترک المنافع، ۱۳.۳ و ۱۲.۱ درصد ثبت شده است.

کشور هند با تعداد مسافر ۹۶۲ هزار و ۴۲۵ نفر (۹۶۲,۴۲۵) در ماه در رتبه اول کشورهای اصلی سفر و سپس بریتانیا با ۵۰۵ هزار و ۲۵۵ نفر (۵۰۵,۲۵۵)، عربستان سعودی با ۴۹۰ هزار و ۵۸ نفر (۴۹۰,۰۵۸) و پاکستان با ۳۳۶ هزار و ۸۷۵ نفر (۳۳۶,۸۷۵) به ترتیب در رتبه‌های دوم تا چهارم کشورهای اصلی سفر قرار گرفتند.

لندن با تعداد مسافر ۳۰۵ هزار و ۷۶۸ نفر (۳۰۵,۷۶۸)، بمبئی با ۲۰۷ هزار و ۳۸ نفر (۲۰۷,۰۳۸) و بانکوک با ۲۰۱ هزار و ۷۷ نفر (۲۰۱,۰۷۷) به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم شهرهای اصلی سفر قرار گرفتند.

تعداد پروزاهای ماه فوریه فرودگاه بین‌المللی دبی با تعداد ۳۱ هزار و ۴۵۶ پرواز (۳۱,۴۵۶) نسبت به سال گذشته ۳.۲ درصد کاهش داشته است. سال گذشته تعداد ۳۲ هزار و ۴۸۶ پرواز (۳۲,۴۸۶) در این فرودگاه بین‌المللی انجام شده بود؛ همچنین تعداد پروزاهای دوماه اول سال جاری این فرودگاه نسبت به سال گذشته ۳.۴ درصد کاهش داشته است. سال گذشته در دو ماه اول سال ۶۹ هزار و ۷۸ پرواز (۶۹,۰۷۸) صورت گرفته بود اما سال جاری این رقم به ۶۶ هزار و ۷۶۲ پرواز (۶۶,۷۶۲) کاهش یافته است.

همچنین میانگین تعداد مسافران در هر پرواز در ماه فوریه این فوردگاه به ۲۲۸ نفر رسیده که نسبت به سال گذشته با میانگین ۲۲۳ نفر، رشد ۲.۲ درصدی داشته است.

برچسب‌ها دبی پرواز

دیدگاه  

    تبلیغات