پیشرفت پروژه راه آهن ارومیه

فرناز رهبران رنجبر
سه شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲۰
پیشرفت پروژه راه آهن ارومیه

بر اساس گفته معاون رئیس جمهور قطار ارومیه-مراغه نیمه اول امسال به بهره برداری می‌رسد.

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور گفت:

قطار ارومیه مراغه نیمه اول امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

او در جریان بازدید از ایستگاه قطار ارومیه بیان کرد:

ایستگاه راه‌آهن ارومیه به مراحل پایانی خود رسیده و همزمان با برنامه تعیین شده پیش رفته که امید است در آینده نزدیک در نیمه اول سال جاری به بهره‌برداری برسد.

به گفته او اولویت اصلی دولت در بودجه ۹۷ تزریق اعتبار برای پروژه‌های راه‌آهن که آماده بهره‌برداری هستند، همچنین افزود:

این پروژه مشکل اعتباری ندارد.

خیر اله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در تشریح پروژه راه‌آهن ارومیه عنوان کرد:

بخش عمده زیرسازی و کل روسازی ۷۵ کیلومتر از مسیر نقده به ارومیه انجام شده است.

بنابه گفته او ۹۸ درصد زیر سازی ایستگاه انجام شده و دوصد باقی مانده مربوط به آسفالت دو تقاطع است که بزودی بعد از پایان بارندگی‌ها اقدام می‌شود.

وی ادامه داد:

خط اصلی ۱۹۸ کیلومتر ریل‌‌گذاری قطار انجام شده و دو ایستگاه بین راهی در حال تکمیل است.

خادمی گفت:

۱۱ کیلومتر از مسیر مهاباد به نقده بالاست ریزی و تمام مسیر جوشکاری شده که امید است تا پایان خرداد براساس وعده قطار به بهره برداری برسد.

معاون وزیر راه با اشاره به ایستگاه نقده خاطرنشان کرد:

این ایستگاه ۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ایستگاه ارومیه نیز ۸۷ درصد پیشرفت دارد که در تلاشیم تا زمان مقرر تحویل داده شود. ساختمان اصلی ایستگاه ارومیه ۹۷/۷ درصد پیشرفت داشته است.

منبع ایسنا

دیدگاه  

    تبلیغات