توسعه فرودگاه هیترو وارد مرحله جدیدی شد

زینب موحدی
یکشنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
توسعه فرودگاه هیترو وارد مرحله جدیدی شد

متعاقب پایان یافتن جلسه‌ی عمومی مشاوره، فرودگاه هیترو وارد مرحله‌ی بعدی برنامه‌ریزی در مسیر توسعه شد.

با مشارکت هزاران نفر از مردم محلی در اولین دور از جلسه‌ی مشاوره‌ی عمومی فرودگاه، مرحله‌ی بعدی برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی فرودگاه هیترو آغاز شد.

اولین جلسه‌ی مشاوره‌ی هیترو در خصوص طرح‌های پیشنهادی آن در زمینه‌ی توسعه‌ی فرودگاه شاهد حضور هزاران نفر از ساکنین منطقه بود که از ۴۰ رویداد برگزار شده در مناطق اطراف فرودگاه و نیز در مناطق مختلف لندن، سوری (Surrey) و تیمز ولی (Thames Valley) بازدید کردند.

در ده هفته‌ی گذشته، هیترو به دنبال گردآوری دیدگاه‌های مختلف برای تعریف چگونگی قرار دادن انگلستان در مسیر رشد جهانی بوده است تا در عین حال، نشان دهد که چگونه می‌تواند به وعده‌هایی که به جوامع محلی داده است عمل کند و آزمون‌های سخت‌گیرانه‌ی زیست محیطی را پشت سر بگذارد.

هیترو، از جوامع محلی دعوت کرده است تا نظرات خود را درباره‌ی شیوه‌های توسعه‌ی فرودگاه ارائه بدهند و همچنین، اصولی برای طراحی هواپیماهای جدید پیشنهاد کنند.

هیترو از نظرات دیگران برای ایجاد طرحی برای توسعه استفاده می‌کند که شامل مشارکت مستمر و همکاری ذینفعان اصلی آن، از جمله جوامع مجاور، مسئولین محلی، خطوط هوایی، نهادهای قانونی و شورای تازه تاسیس شده‌ی «مشارکت اجتماعی هیترو» است.

اگر طی ماه‌های آینده، بیانیه‌ی سیاست ملی هواپیماها توسط پارلمان به تصویب برسد، هیترو طرح اصلی منتخب خود را در سال آینده معرفی می‌کند و به شور عمومی خواهد گذاشت.

برگزاری جلسات مشاوره‌ای جدید نشان‌دهنده‌ی آغاز مرحله‌ی بعدی دریافت مشاره است که این بار مشاوره‌ها، درباره‌ی تغییراتی است که هیترو درصدد است در زمینه‌ی فضای هوایی ایجاد کند تا مناطق جغرافیایی شامل مسیرهای پروازی را نشان دهد.

هیترو این سوال را مطرح کرده است که در هنگام ایجاد مسیرهای جدید پروازی در این مناطق که به عنوان «پاکت‌های طراحی» نامیده می‌شوند، چه فاکتورهای محلی را باید در نظر گرفت.

اما گیلتورپ، مدیر توسعه‌ی هیترو، گفت:

حرکت به مرحله‌ی بعدی برنامه‌ریزی، ما را یک گام به حفظ امنیت آینده‌ی انگلیس به عنوان یک کشور تجاری موفق در سطح جهانی نزدیک می‌کند.

ما، همچنان، به توسعه‌ی هیترو به شیوه‌ای پایدار و مسئولانه متعهد هستیم و به همکاری خود با سهامداران‌مان و جوامع محلی ادامه خواهیم داد تا فرودگاه توسعه‌یافته بسازیم که همه از آن بهره‌همند خواهند شد.

برچسب‌ها لندن خبر

دیدگاه