علت اولیه سقوط هواپیماهای ATR72 شرکت آسمان مشخص شد

فرناز رهبران رنجبر
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۵
علت اولیه سقوط هواپیماهای ATR72 شرکت آسمان مشخص شد

دلیل اوليه سانحه برخورد هواپیمای تهران-یاسوج با کوه‌های دنا مشخص شد.

دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپيمايی كشوری پس از ۲۳ روز علت اوليه سانحه پرواز ٣٧٠٤ هواپيمايی آسمان در كوه‌های دنا را بیان کرد.

برخی از يافته‌های اوليه در فاصله يک روز پس از دريافت اطلاعات دستگاه‌های ثبت و ضبط اطلاعات پروازی به شرح زیر است:

اطلاعات جعبه‌های سياه شامل ضبط صدای كاكپيت (CVR) و ضبط اطلاعات پروازی (FDR) با موفقيت پیدا شده است.

هواپيما در زمان عبور ازنقطه OBTUX در حال پرواز بر مسير W144 و ارتفاع ٢١ هزار پا قرار داشته و خلبان خودكار نيز در حال انجام فعالیت خود بوده است.

پرواز برای پایین آمدن به ارتفاع ١٧ هزار پا به وسیله مركز كنترل تهران مجاز شده و تحويل واحد اطلاعات مراقبت پرواز ياسوج می‌شود. با انتخاب ارتفاع ١۵ هزار پا، تنزل از ارتفاع ١٧ هزار پا توسط خلبانان پرواز شروع می‌شود.

سيستم يخ‌زدايی هواپيما به وسیله عوامل پروازی در هنگام كاهش ارتفاع و در زمان گذر از ارتفاع ١۵۶٠٠ پا، به مدت ٢ دقيقه و ٢۶ ثانيه روشن و پس از آن خاموش می‌شود.

ارتفاع‌سنج هواپيما با فشار ١٠٢١ هكتو پاسگال پس از رسيدن به ارتفاع ١۵ هزار پا تنظيم می‌شود.

هواپيما در ارتفاع ١۵ هزار پا ثابت می‌شود. تا زمان يک دقيقه، در حالیكه اهرم موتور بسته می‌شود (تُرک موتور در حدود ١٠% ) سرعت هواپيما در وضعیت حدود ٢٠٠ نات و وضعيت گردش طول محور افقی (pitch) منفی و بيشتر در حدود ۵- درجه واقع می‌شود. پس از گذشت ۶۰ ثانیه، سرعت هواپيما کم و زاويه حمله افزايش پیدا می‌کند.

اهرم‌های موتور به تدريج جلو رفته و تُرک موتور زیاد می‌شود.

در زمان ٠٩:۳٠:۴۴ يعنی ٢۵ ثانيه پس از تنظيم اهرم موتور، سرعت هواپيما به ١٢٩ نات کاهش می‌یابد (در شرايط معمولی، برای هواپیمایی با این وزن حداقل سرعت مناسب مانور و گردش مختصر ١٣٢ نات است)، وضعيت گردش حول محور افقی در حدود ١۵+ درجه بوده و هر دو موتور دارای ترک ۶۷% بوده است.

سپس کاهش ارتفاع ١۵ هزار پا و با نرخ نزول ۶٠٠- پا در دقيقه برای هواپیما شروع می‌شود.

در زمان ٠٩:٣١:١۴، هواپيما به سرعت حداقل ١١٧ نات می‌رسد. يك ثانيه بعد از دريافت اخطار واماندگی (Stall)، خلبان خودكار به وسیله عوامل پرواز غير فعال شده و هواپيما در حدود ۲۰ درجه آغاز به پيچش به چپ كرده و زاويه حمله تا ٩- درجه كم می‌شود.

در زمان ٠٩:٣١:٢٣ در ارتفاع ١۴٢٠٠ پا و سرعت ١٣٧ نات، دوباره خلبان خودكار فعال می‌شود. زاويه حمله ۵- درجه زیاد شده و هواپيما با زاويه ١٢ درجه پیچش به راست می‌كند.

در زمان ٠٩:٣١:٢۴ هشدار EGPWS آغاز می‌شود (!Terrain Ahead!, Pull Up).

در زمان ٠٩:٣١:٣٣ خلبان خودكار غير فعال شده و هشدار EGPWS تا زمان اتمام ثبت اطلاعات كه ۱۲ ثانيه ديگر است، ادامه می‌يابد و هواپيما با كوه برخورد می‌کند.

سيستم‌های هواپيما اطلاعات درستی را به خلبان می‌داده‌اند. پس نقص فنی هواپيما تاكنون نفی شده است.

پوشش ابر باعث عدم رویت كوه در رو به رو توسط خلبان‌ها تا ثانيه‌های قبل از برخورد شده است، اما در لحظه آخر كوه رویت شده و تلاش کرده‌اند تا مانور شديد گردش به چپ جهت پرهيز از برخورد را بکنند كه نتیجه‌ای نداشته است.

خلبان مجاز به كاهش ارتفاع به زير ١٧٠٠٠ پا و فرود در فرودگاه ياسوج نبوده است.

هم‌اكنون تيم بررسی سانحه نمی‌تواند از حادثه نتيجه‌گيری قطعی کند و پس از بررسی‌های دقيق و مضاعف كارشناسان گروه‌های تخصصی بررسی سانحه‌ای، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

مطالب مرتبط:

    منبع کن نیوز

    دیدگاه