برگزاری سومین کنفرانس مشترک سازمان جهانی گردشگری و یونسکو

فرناز رهبران رنجبر
سه شنبه، ۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
برگزاری سومین کنفرانس مشترک سازمان جهانی گردشگری و یونسکو

شهر استانبول میزبان برگزاری سومین کنفرانس مشترک سازمان جهانی گردشگری و یونسکو با هدف تقویت جوامع و میراث‌های زنده به واسطه گردشگری فرهنگی شد.

سومین کنفرانس گردشگری فرهنگی با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو در استانبول ترکیه برگزار شد. در این کنفرانس تمام حاضران حمایت خود را از گردشگری فرهنگی به عنوان محرک حفاظت از میراث زنده، تسریع کننده خلاقیت در شهرها و گسترش منافع اجتماعی و اقتصادی گردشگری برای همگان، اعلام کردند.

در این اجلاس تاکید شد که نتیجه‌گیری کلیدی از همایش، نیازمند ارتباط قوی و روشن میان گردشگری، فرهنگ و ذی‌نفعان محلی است و سیاست‌ها و استراتژی‌های گردشگری فرهنگی، باید دیدگاه‌ها و منافع جوامع محلی را که می‌تواند به دستگاه‌های دولتی در ایجاد تعادل میان توسعه گردشگری و حفاظت از میراث کمک کند، در نظر بگیرند. همچنین در این نشست درآمد گردشگری در حفظ فرهنگ و توسعه جامعه به عنوان يك چالش کلیدی حکومت داری شناخته شد.

بیش از ۳۰ وزیر گردشگری حاضردر این اجلاس شرکت داشتند، جدایی ناپذیری گردشگری و فرهنگ و لزوم تعامل این دو، به نحوی که گردشگری، میراث فرهنگی را درنظر بازدیدکنندگان و جوامع محلی، کمرنگ نکند، از دیگر بحث‌های این کنفرانس بود.

اولین جلسه این نشست با موضوع بررسی پتانسیل گردشگری فرهنگی در کمک به تبدیل شهرها به محیط ها و مقاصدی پایدار و خلاق برگزار شد. در پایان این نشست تاکید شد که بخش های خلاق و فرهنگی می توانند به تقویت و فراهم سازی نوآوری در گردشگری فرهنگی و همچنین ایجاد یک ابزار برای حفاظت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، بپردازند.

در روز دوم این رویداد به تاثیر توامان گردشگری مسئولانه و پیشرفت های فناوری در حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس پرداخته شد که طی آن بر بهره گیری از نوآوری برای مدیریت بهتر، ارتقاء و حفظ میراث و همچنین ایجاد گردشگری فرهنگی قابل دسترس برای همگان تاکید شد.

به زودی بیانیه‌ای از سوی سومین کنفرانس مشترک سازمان جهانی گردشگری و یونسکو منتشر خواهد شد و تعهد متقابل همه شرکت کنندگان را برای تقویت مشارکت گردشگری و همکاری فرهنگی به عنوان محرک دستیابی به برنامه توسعه پایدار سازمان ملل نشان خواهد داد.

لازم به ذکر است شهر کیوتو کشور ژاپن در سال ۲۰۱۹ میزبان برگزاری کنفرانس بعدی خواهد بود.

دیدگاه