مسیر دوچرخه سواری خیابان کریم خان، بدون دوچرخه سوار

مسیر دوچرخه سواری خیابان کریم خان، بدون دوچرخه سوار

تیم  کجارو
| دوشنبه, ۱۳ شهریور ۹۶ ساعت ۱۸:۰۰

مسیر ویژه دوچرخه‌سواری خیابان کریم خان تهران، بدون پشتوانه‌ی کارشناسی ایجاد شده است و هیچ دوچرخه‌سواری را در آن نمی‌توان دید. 

سازمان حمل و نقل و ترافیک مسیر ویژه‌ی دوچرخه‌سواری در خیابان کریم خان تهران ایجاد کرده است که کارشناسی نبوده و برای مردم آن منطقه، به جز کم کردن عرض خیابان، نتیجه‌ی دیگری ندارد. 

این تغییرات سطحی در و ابتدای خیابان ایرانشهر نیز اعمال شده است که بر اساس آن، عرض خیابان کم شده و مسیر توقف تاکسی‌های خطی به حداقل و پارک‌های دوبله به حداکثر رسیده و همین تغییرات، ورودی خیابان ایرانشهر از خیابان کریم خان را از مسیری آرام و کم ترافیک به نقطه‌ای شلوغ و پرترافیک تبدیل کرده است و  اهالی، کسبه محل و رانندگان تاکسی خطی ایرانشهر-فردوسی به آن اعتراض دارند. 

ایجاد چنین مسیرهایی، بدون پشتوانه‌ی کارشناسی، نه تنها اثر فرهنگی نخواهد داشت، بلکه پس از مدتی به ضد فرهنگ تبدیل می‌شود. 

برچسب‌ها دوچرخه

دیدگاه  

    تبلیغات