نظارت های قضایی بر تاخیر در پروازها افزایش می یابد

تیم  کجارو
چهار شنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
نظارت های قضایی بر تاخیر در پروازها افزایش می یابد

سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تاخیر پروازها نظارت خواهد کرد.

تاخیر مکرر در پروازهای کشور سبب نارضایتی مسافران شده است. مسافران در قبال این تاخیرها حقوقی دارند که اغلب از سوی شرکت‌های هواپیمایی نادیده گرفته می‌شود. به همین منظور سازمان بازرسی کشور، قصد ورود به موضوع این تاخیرها را دارد تا در حد امکان این اشکال در سیستم هوایی کشور رفع شود. 

در ماده ۴ دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای هوایی آمده است که در صورت بروز تاخیر در انجام پرواز بر اساس زمان درج شده در بلیت مسافر، نماینده شرکت هواپیمایی با حضور در میان مسافران با متانت و احترام نسبت به اطلاع رسانی صحیح در خصوص تاخیر پرواز اقدام می‌کند و شرکت هواپیمایی نسبت به اطلاع رسانی از طریق سیستم اطلاعات پرواز به صورت مستمر اقدام می‌کند. در صورت تاخیر بیش از یک ساعت و کمتر از دو ساعت از مسافران پذیرایی نوع اول شامل میان وعده (اعم از نوشیدنی گرم یا سرد و شیرینی مناسب) به عمل خواهد آمد، البته ارائه این پذیرایی مشروط به وجود زمان کافی جهت پذیرایی و عدم ایجاد تاخیر بیشتر در پرواز است.

در تاخیر بیش از ۲ ساعت و تا ۴ ساعت انجام پذیرایی مناسب حداقلی گفته شده با توجه به امکانات فرودگاهی، فراهم کردن امکان برقراری ارتباط تلفنی برای اطلاع رسانی، تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن، انجام اقدامات لازم جهت اعزام با سایر شرکت‌های هواپیمایی و در صورت وجود پرواز از همان مسیر و یا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین (به غیر از مسیر درج شده در بلیت) و پرداخت کامل وجه بلیت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز ضروری است.

اما در تاخیر بیش از ۴ ساعت، شرکت حمل کننده موظف به ارائه یک فقره بلیت مشابه با تخفیف ۳۰ درصد از لحاظ مسیر و کلاس پروازی است. البته اگر پرواز به هر دلیلی کلا کنسل شده و بلیت ابطال شود، شرکت موظف است علاوه بر استرداد کامل وجه پرداختی، یک فقره بلیت مشابه با تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصد از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافران ارائه کند.

با توجه به اینکه موضوع تاخیر در پروازها نقض حقوق عامه محسوب می شود، دستگاه قضا هم در راستای تحقق توجه به حقوق مردم، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است؛  حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور در این باره می‌گوید:

یکی از مهمترین مسایلی که باید در این زمینه ساماندهی شود موضوع پروازهای چارتری است که جلساتی در این زمینه برگزار کرده‌ایم.  به منظور رسیدگی فوری به شکایت معترضان در این زمینه شورای حل اختلاف فرودگاهی تشکیل شده است و مسافرانی که در این رابطه شکایت دارند می توانند به شورای حل اختلاف فرودگاهی مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند.

البته شورای حل اختلاف فرودگاهی در همه فرودگاه ها تاسیس نشده است و باید در همه فرودگاه های کشور این موضوع لحاظ شود.

 ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با اشاره به موضوع بررسی تخلفات فرودگاهی گفت:

سازمان بازرسی به کلیه تخلفات فرودگاهی ورود کرده است. همکاران ما در فرودگاه ها مستقر شدند و به همه قسمت های فرودگاهی ورود کردند و مسائل و تخلفات را رصد و گزارش می‌دهند. 

به گفته‌ی وی، با توجه به اینکه بازرسان و ناظران سازمان بازرسی کل کشور به همه قسمت ها ورود کردند، به موضوع تاخیر در پروازها هم ورود شده و بررسی هایی در حال انجام است. تخلفات این چنینی هم بررسی و گزارشات نهایی آماده و به مراجع مربوطه ارسال می شود.

دیدگاه