محوطه ای با ساختارهای معماری خشتی در قوچان شناسایی شد

تیم  کجارو
چهار شنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۵
محوطه ای با ساختارهای معماری خشتی در قوچان شناسایی شد

گمانه‌های حفر شده در حریم محوطه تاس تپه شهرستان قوچان به شناسایی محوطه‌ای به وسعت ۱۵۰ هکتار منجر شد.

در حریم محوطه تاس تپه قوچان، محوطه‌ای به وسعت ۱۵۰ هکتار کشف شد که نشانگر وجود ساختارهای خشتی بوده است.  آزیتا میرزایی، سرپرست هیات باستان شناسی تاس تپه گفت که ابعاد و فرم خشت‌های مکشوفه از گمانه‌ها قابل مقایسه با خشت‌های بنای تاس تپه است.

به گفته‌ی وی، حوطه تاریخی تاس تپه شامل یک قلعه خشتی با وسعت دو هکتار و محیط پیرامونی آن در قالب یک طرح پژوهشی شناسایی و مورد مطالعات اولیه قرار گرفت.

بعد از بررسی‌های اولیه، محوطه تاس تپه با توجه به ظرفیت پاسخگو بودن به پرسش‌های باستان شناسی از دوران تاریخی، برای انجام مطالعات تکمیلی انتخاب و پس از مطالعات میدانی اولیه بر اساس پراکنش گسترۀ آثار سطحی مطالعات آن بر اساس سنجش از راه دور انجام شد.

تاس تپه قوچان

نتایج مطالعات بیانگر وجود ساختارهای معماری در بخش شمالی محوطه بود و هنگام این مشاهدات این پرسش مطرح بود که آیا این ساختارهای معماری با بنای تاس تپه مرتبط بوده یا دو اثر منفک و جدا از یکدیگر هستند.  این پرسش همراه با سایر پرسش‌های علمی در نهایت منجر به ارائه طرح پژوهشی پنج ساله برای این محوطه شد. میرزایی در ادامه گفت:

برای تعیین گستره‌ی اثر و شناخت ارتباط آثار با یکدیگر، فصل اول طرح پژوهشی به تعیین عرصه و حریم محوطه تاس تپه که امری حفاظتی- پژوهشی است و همچنین انجام مستندنگاری‌های لازم اختصاص داده شد.

به گفته‌ی او، برای تهیه نقشه‌های دقیق و منطبق با مختصات جهانی، از GPSدو فرکانسه استفاده شد، سپس نقشه برداری با دوربین توتال و پرواز با پهباد برای تهیه نقشه‌های توپوگرافی و عکس‌های هوایی صورت گرفت.  بررسی‌های ژئوفیزیک برای آگاهی بیشتر از ساختارهای معماری احتمالی در دو نقطه از محوطه و همچنین فضای داخلی تاس تپه نیز انجام شد.

به گفته میرزایی در آخرین مرحله، بخش تکمیلی بررسی و شناسایی شهرستان قوچان انجام و منجر به شناسایی تعداد دیگری از آثار شد.

مطالب مرتبط:

    برچسب‌ها باستان شناسی

    دیدگاه