آیا بافت تاریخی یزد به اولین منطقه آزاد ویژه تجاری و گردشگری کشور تبدیل می شود؟

تیم  کجارو
شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
آیا بافت تاریخی یزد به اولین منطقه آزاد ویژه تجاری و گردشگری کشور تبدیل می شود؟

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر یزد تصویب بافت تاریخی شهر یزد به عنوان اولین منطقه آزاد ویژه تجاری وگردشگری بافت تاریخی کشور را پیشنهاد داد.

وحیدرضا خباززاده یزدی، رییس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر یزد پیشنهاد داد تا بافت تاریخی شهر یزد به عنوان اولین منطقه آزاد ویژه تجاری وگردشگری بافت تاریخی کشور تبدیل شود و این طرح به تصویب برسد. وی در ادامه گفت:

شورای اسلامی شهر یزد در دوره های سوم و چهارم با توجه به اهمیت بافت تاریخی شهر، مبالغ قابل توجهی از بودجه شهرداری در جهت بهبود شرایط بافت تاریخی هزینه کرده است.

به گفته‌ی او، این موفقیت مرهون پیگیری و همراهی همه مسئولین است و ثبت بافت تاریخی به صورت بین المللی ضمن اینکه اقدام بسیار ارزشمند است، ولی اگر اقدامات موثر و درست در این بافت پیگیری نشود، مسلما به اهداف مورد نظر نمی‌رسد.

یزد

این عضو شورای اسلامی شهر یزد در راستای ارتقای زیرساخت‌های جهان شهر یزد از دولت خواست با توجه به وجود برنامه ۱۰ ساله برای ارتقای آن، بودجه شش هزار میلیارد ریال تدوین و اختصاص داده شود.

وی همچنین از ریاست جمهوری خواست تا شهر یزد را به عنوان اولین منطقه آزاد ویژه تجاری و گردشگری بافت تاریخی کشور با برخورداری از کلیه شرایط منطقه آزاد ویژه گردشگری و زیرنظر معاونت ریاست جمهوری معرفی و در هیات دولت مصوب کند که این امر می‌تواند حداقل پاسخی به همت و همچنین اعتبار و تلاش همه گذشتگان و یزدی ها در طول تاریخ باشد.

مطالب مرتبط:

    منبع ایسنا
    برچسب‌ها یزد

    دیدگاه